Vår bakgrund?

Oberoende rådgivning
sedan 1947

Fastigheter och samhällsbyggnad i förändring med ett ökat fokus på digitalisering och klimatpåverkan

Som rådgivare och projektledare är vi med och driver utvecklingen i våra kunders projekt och strategiska omställningsarbete.

Våra tjänster>

Vad vi gör

Uppdrag & insikter

Vår samlade kompetens tar avstamp i lång specialiserad branscherfarenhet i kombination med kunskap om ny teknik, digitalisering och hållbara lösningar. Här delar vi med oss av nyheter, uppdrag och insikter.

Nyhetsarkiv>