Vår bakgrund?

Oberoende rådgivning
sedan 1947

Fastigheter och samhällsbyggnad i förändring med digitala modeller och hållbara projekt

Som rådgivare och projektledare är vi med och driver utvecklingen i alla faser av projekten, från tidiga skeden och planering till genomförande och uppföljning.

Våra tjänster>

Vad vi gör

Uppdrag & insikter

Vi är ofta med som rådgivare och projektledare i stora och komplexa projekt. Här delar vi med oss av nyheter, exempel på våra uppdrag och insikter.

Nyhetsarkiv>